Underhåll

    Subscribe to our newsletter

    Underhåll 

    För att kunna säkra våra lekanläggningars säkerhet lägger vi stor vikt på snabb och regelbunden service och underhåll. Vårt service- och underhållsteam arbetar efter EN 1176, EN 1177 (utomhuslek) och BS 8409:2 002 (inomhuslek) och står till förfogande för våra befintliga kunder och till kunder som initialt inte köpt eller installerat sin anläggning via oss. Vi erbjuder olika nivåer av service och serviceavtal där vi reparerar, tvättar och underhåller er utrustning. Vi kontrollerar även slitage på produkter och föreslår de åtgärder som behöver göras. I avtalen ingår det även att vi följer upp att leksäkerheten i anläggningen överensstämmer med de nya lagar och regler som löpande införs.


    Vårt eget professionella monteringsteam, våra produktspecifikationer och serviceinstruktioner samt vår höga kvalitet och säkerhet är nyckeln till barnens trygghet.